Podmínky používání

FotoParta.cz

Fotoportál www.fotoparta.cz (dále jen portál) je zájmové médium zaměřené na fotografie na kterých jsou zobrazeni lidé.

Uživatel bere na vědomí, že při využívání služeb na portálu se nesmí chovat v rozporu se závaznými právními předpisy  České Republiky a/nebo se všeobecnou morálkou. Každý uživatel přebírá zodpovědnost za svoje příspěvky a souhlasí s tím, že nebude využívat služby portálu k účelům, které jsou v rozporu se všeobecně závaznými právními předpisy České Republiky. Uživatel souhlasí, že nemá nárok na náhradu jakékoli vzniklé škody způsobené nesprávnou funkcí či nedostupností služeb.

Provozovatel si vyhrazuje právo zrušit registraci, zamezit přístup uživateli, nebo zabránit zrušení registrace a to i bez udání důvodu. Vložené materiály (fotografie, texty, aj.) mohou být kdykoli provozovatelem odmítnuty nebo smazány, a to i bez udání důvodu.

Provozovatel nezodpovídá za obsah příspěvků, za porušování práv duševního vlastnictví a ani jiných práv uživatelů. Provozovatel nezodpovídá za obash příspěvků na portálu. Provozovatel neposkytuje uživatelům záruku nepřetržité funkčnosti, bezchybné činnosti a zabezpečení portálu. Provozovatel nezodpovídá za jakoukoliv škody, která by mohla uživateli být způsobena v souvislosti s používáním služeb na portálu. Provozovatel nezodpovídá za škody způsobené neoprávněným publikováním fotografií uživatele třetí osobou.

Veškeré nakládání s osobními údaji uživatelů se řídí z.č. 101/2000 Sb., Zákonem o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších novel a ostatními právními předpisy platnými na území ČR. Provozovatel těchto stránek je správcem a současně zpracovatelem osobních údajů ve smyslu výše uvedeného zákona. Uživatel svým svobodným rozhodnutím dává najevo, že si je vědom všech výše uvedených skutečností a souhlasí s dalším zpracováním svých osobních údajů pro účely činnosti provozovatele těchto stránek.

Provozovatel je oprávněn provést kdykoli bez předchozího oznámení jakékoli změny v provozních podmínkách. Uživatelé jsou povinni se s těmito změnami seznamovat. Bude-li uživatel pokračovat v používání služeb portálu po provedení změn v provozních podmínkách, má se za to, že se změnami bez výhrad souhlasí.

Zrušení registrace

Uživatel může být odstraněn z databáze zejména pokud:

  • jsou jím poskytnuté údaje jsou zjevně nepravdivé
  • porušuje autorská práva (fotografie jiných autorů vydává za své)
  • již je na protálu registrován
  • používá web k šíření reklamy, či nabídek/poptávek z oblasti pornografie
  • je jeho konání v rozporu s posláním serveru
  • používá roboty nebo jiné automatizované nástroje pro stahování obsahu stránek
  • nemá řádně vyplněn svůj profil. Tj. řádně vyplněné profesní a osobní údaje, nahrané portrétové foto a alespoň dvě fotografie ve vlastní galerii. Portrétovým fotem se rozumí portrét uživatele; obrázky rostlin, zvířat, apod. nelze jako portrétové foto použít. Fotografie na kartě které ani zdaleka nesplňují standard serveru (např. nekvalitní fotografie prořízené mobilním telefonem) mohou být administrátorem odmítnuty/odstraněny